Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. DĮT-33 (5.19 E) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos pirmininko paskyrimo“ pakeitimo