Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. DĮV-297 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo“ pakeitimo