Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. DĮV-895 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo“ pakeitimo