Eil. Nr. Komisijos pavadinimas Komisijos nariai/komisijos veiksnumas
1. Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisija Galiojanti, tačiau šiuo metu veiklos nevykdo
2. Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisija Vida Miknienė – komisijos pirmininkė, Sandra Jokubauskė, Antanas Kazlauskas, Irena Šniukienė, Sauga Vaičikauskienė, Birūta Viknienė, Jovita Voverienė.
3. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisija Komisija galiojanti, tačiau reikalingas pakeitimas. Pakeitimas galimas tada, kai bus pakeista Kultūros ministerijoje akreditavimo tvarka.
4. Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija Silva Paulikienė – komisijos pirmininkė; Rasa Kuzminskaitė (pavaduotoja), Asta Bataitytė, Birutė Jankauskienė, Vaida Janulevičienė, Jolanta Kvietkauskienė, Mindaugas Mikutavičius, Ingrida Petravičienė, Karolina Šiaudvytienė, Gintas Vaičikauskas.
5. Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo komisija
6. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba Rokas Auryla, Rūta Budrė, Austėja  Ignotaitė, Gabija Jakaitė, Andrius Jančauskas, Remigijus Jonutis, Erika Gargasė, Akvilė Grikšaitė, Viltė Kybartaitė, Tadas Sadauskis.
7. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija  Raimundė Gečienė – komisijos pirmininkė, Gintas Navardauskas (pavaduotojas), Lineta Dargienė, Algirdas Meiženis, Rolandas Toleikis.
8. Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Silva Paulikienė – komisijos pirmininkė, Rimantas Augilius, Vilija Karbauskienė, Reimunda Kibelienė, Violeta Kasnauskaitė.
9. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija Aistė Giedraitienė – Komisijos pirmininkė;  Birutė Žirlienė (pavaduotoja), Asta Bataitytė, Vida Miknienė, Viktoras Stancelis.
10. Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos atrankos komisija Jolanta Skrodenienė – Komisijos pirmininkė, Andrius Jančauskas (pavaduotojas), Rūta Budrė, Sandra Jokubauskė, Remigijus Jonutis, Viltė Kybartaitė
11. Šilalės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės komisija Edmundas Auškalnis – Komisijos pirmininkas, Asta Bataitytė, Ineta Butvidienė, Rita Gedvilienė, Aistė Giedraitienė, Vaida Janulevičienė, Violeta Kasnauskaitė, Reimunda Kibelienė (pirmininko pavaduotoja), Silva Paulikienė, Jūratė Toleikienė, Rolandas Toleikis.
12. Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisija Tadas Bartkus – komisijos pirmininkas, Andrius Jančauskas, Akvilina Žąsytienė, Akvilė Gargasaitė, Tadas Sadauskis, Gabija Jakaitė, Vaida Janulevičienė.
13. Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisija; Ignas Gužauskis – komisijos pirmininkas; Dainius Bergelis, Egidijus Gečas, Dainius Bergelis, Vaida Pundinienė.
14. Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija Ignas Gužauskis – komisijos pirmininkas, Rasa Kuzminskaitė, Aušra Liaudaitytė, Kazys Paliakas, Danguolė Vėlavičiutė.
15. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija Egidijus Gečas – komisijos pirmininkas; Danguolė Vėlavičiutė (pirmininko pavaduotoja), Ramūnė Rumšienė, Lineta Dargienė, Raimundė Gečienė, Vida Miknienė, Birutė Žirlienė.
16. Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2021-2023 metams paraiškų atrankos komisija Rimantas Rimkus – Komisijos pirmininkas; Ignas Gužauskis – pavaduotojas, Ona Bubelaitė, Artūras Dambrauskas, Vytautas Jucius, Rimas Vaičikauskas, Edgaras Lautinavičius.
17. Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba Tadas Bartkus, Tadas Gudauskas, Vytautas Jucius, Juzefa Jurkuvienė, Reimunda Kibelienė, Lina Maslauskienė, Judita Pakalniškytė, Indė Pilypė, Monika Šerpytytė, Jurgita Viršilienė.
18. Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisija Algirdas Meiženis – komisijos pirmininkas, Tadas Bartkus, Ona Bubelaitė.
19. Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisija  Edmundas Auškalnis – komisijos pirmininkas, Algirdas Meiženis – komisijos pirmininko pavaduotojas, Lineta Dargienė, Erika Gargasė, Eglė Normantienė, Silva Paulikienė, Ramūnė Rumšienė.
20. Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos atrankos komisija Rolandas Toleikis – komisijos pirmininko pavaduotojas, Ligita Čiarienė, Guoda Juškaitė, Jurgita Kumžienė, Lina Maslauskienė, Laura Pundinienė
21. Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisija Algirdas Meiženis – pirmininkas, Birutė Žirlienė – pirmininko pavaduotoja, Lineta Dargienė, Egidijus Gečas, Loerta Kalnikaitė, Saulius Katkus, Romualdas Titovas, Raimundas Vaitiekus
22. “Auksinės gilės” komisija Tadas Bartkus – komisijos pirmininkas, Raimundė Gečienė, Saulius Katkus, Agnė Mikašauskienė, Vida Miknienė, Stasys Norbutas, Birutė Žirlienė
23. Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija Tadas Sadauskis – Komisijos pirmininkas, Edmundas Auškalnis, Erika Gargasė, Algirdas Meiženis, Rytis Aušra, Aida Budrikienė, Aušra Etminienė
24. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisija Jolanta Skrodenienė – Komisijos pirmininkė, Rolandas Toleikis (pavaduotojas), Stasė Bartkienė, Ligita Čiarienė, Sandra Jokubauskė, Remigijus Jonutis, Guoda Jušlaitė, Jurgita Kumžienė, Vaida Pundinienė