Eil. Nr. Komisijos pavadinimas Komisijos nariai/komisijos veiksnumas
1. Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisija Galiojanti, tačiau šiuo metu veiklos nevykdo
2. Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisija Algirdas Meiženis – komisijos pirmininkas, Tadas Bartkus, Soneta Būdvytienė, Asta Gestautienė, Vytautas Jankauskas, Antanas Kazlauskas, Asta Norbutienė, Irena Šniukienė, Jovita Voverienė.
3. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisija Komisija galiojanti, tačiau reikalingas pakeitimas. Pakeitimas galimas tada, kai bus pakeista Kultūros ministerijoje akreditavimo tvarka.
4. Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija Silva Paulikienė – komisijos pirmininkė; Rasa Kuzminskaitė – komisijos pirmininko pavaduotoja; Arūnas Aleksandravičius; Dalė Briedienė; Danguolė Jakštienė; Lina Maslauskienė; Martynas Remeikis; Rasa Sadauskytė; Monika Šerpytytė; Vida Žemeckienė.
5. Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo komisija Algirdas Meiženis – komisijos pirmininkas; Egidijus Gečas; Reimunda Kibelienė; Aušra Liaudaitytė; Artūras Mikalauskas; Gedeminas Sungaila; Vida Žemeckienė.
6. Jaunimo reikalų taryba Tadas Bartkus – komisijos pirmininkas, Virginija Bukauskienė, Erika Gargasė, Rūta Budrė, Guoda Juškaitė, Ugnė Košinskaitė, Matas Kuvikas, Viktorija Kurmytė, Fausta Sragauskaitė, Tadas Sadauskis.
7. Antikorupcijos komisija  Raimundė Gečienė – komisijos pirmininkas, Danutė Vaičiulienė, Egidijus Gečas, Elvyra Gedeikienė, Violeta Kasnauskaitė, Daiva Mikutavičienė, Gintas Navardauskas, Juozas Raudonius, Vida Žemeckienė.
8. Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Silva Paulikienė – Komisijos pirmininkė, Rimantas Augilius, Vilija Karbauskienė, Reimunda Kibelienė, Violeta Kasnaukienė.
9. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija Erika Gargasė – Komisijos pirmininkė; Lineta Dargienė; Zina Ivanauskienė; Violeta Kasnauskaitė; Laima Skirgailienė; Vidas Vitkus; Birutė Žirlienė.
10. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m. atrankos komisija Algirdas Meiženis – Komisijos pirmininkas, Tadas Bartkus, Ligita Čiarienė, Asta Gestautienė, Akvilė Gargasaitė, Saulius Katkus, Deimantė Tolvaišaitė, Gintautas Macevičius, Rytis Aušra.
11. Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija. Pirmininkas dar neišrinktas. Loreta Bujienė, Gintautas Macevičius, Vilija Karbauskienė, Violeta Kasnauskienė, Reimunda Kibelienė, Silva Paulikienė, Tatjana Petrošienė, Loreta Petkuvienė, Stasė Palekienė, Raimundas Pudževys, Birutė Žirlienė.
12. Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisija Algirdas Meiženis – Komisijos pirmininkas, Tadas Bartkus, Edmundas Auškalnis, Asta Gestautienė, Ligita Čiarienė, Rasa Kuzminskaitė, Lina Maslauskienė, Rima Norvilienė, Arvydas Petkus.
13. Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisija; Tadas Bartkus – Komisijos pirmininkas; Dainius Bergelis, Egidijus Gečas, Arvydas Petkus, Jadvyga Šerpytienė.
14. Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija Osvaldas Šarmavičius – Komisijos pirmininkas, Reimunda Kibelienė – pavaduotoja, Tadas Bartkus, Lineta Dargienė, Rasa Kuzminskaitė, Aušra Liaudaitytė, Kazys Paliakas, Danguolė Vėlavičiutė.
15. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija Lineta Dargienė – Komisijos pirmininkė; Dalė Briedienė, Loreta Kalnikaitė, Aistė Giedraitienė, Danguolė Vėlavičiutė, Petras Dargis, Tadas Sadauskis.
16. Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2021-2023 metams paraiškų atrankos komisija Rolandas Toleikis – Komisijos pirmininkas; Rimantas Rimkus – pavaduotojas, Ona Bubelaitė, Artūras Dambrauskas, Egidijus Gečas, Arvydas Petkus, Vidas Toleikis.
17. Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba Tadas Bartkus, Tadas Gudauskas, Vytautas Jucius, Juzefa Jurkuvienė, Reimunda Kibelienė, Lina Maslauskienė, Judita Pakalniškytė, Indė Pilypė, Monika Šerpytytė, Jurgita Viršilienė.
18. Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisija Algirdas Meiženis – komisijos pirmininkas, Tadas Bartkus, Ona Bubelaitė, Martynas Remeikis.
19. Šilalės rajono savivaldybės peticijų komisija  – komisijos pirmininkas, Rima Norvilienė, Martynas Remeikis, Rolandas Toleikis.
20. Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos atrankos komisija Rolandas Toleikis – komisijos pirmininko pavaduotojas, Ligita Čiarienė, Asta Gestautienė, Guoda Juškaitė, Jurgita Kumžienė, Lina Maslauskienė, Laura Pundinienė
21. Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisija Algirdas Meiženis – pirmininkas, Birutė Žirlienė – pirmininko pavaduotoja, Lineta Dargienė, Egidijus Gečas, Loreta Kalnikaitė, Saulius Katkus, Romualdas Titovas, Raimundas Vaitiekus