Eil. Nr. Komisijos pavadinimas Komisijos nariai/komisijos veiksnumas
1. Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisija Galiojanti, tačiau šiuo metu veiklos nevykdo
2. Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisija
3. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisija Komisija galiojanti, tačiau reikalingas pakeitimas. Pakeitimas galimas tada, kai bus pakeista Kultūros ministerijoje akreditavimo tvarka.
4. Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija Silva Paulikienė – komisijos pirmininkė; Rasa Kuzminskaitė (pavaduotoja), Asta Bataitytė, Birutė Jankauskienė, Vaida Janulevičienė, Jurgita Macaitienė, Orinta Merkelienė, Mindaugas Mikutavičius, Loreta Petkuvienė, Gintas Vaičikauskas.
5. Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo komisija
6. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba Rokas Auryla, Rūta Budrė, Austėja  Ignotaitė, Gabija Jakaitė, Andrius Jančauskas, Remigijus Jonutis, Erika Gargasė, Akvilė Grikšaitė, Viltė Kybartaitė, Tadas Sadauskis.
7. Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija  Raimundė Gečienė – komisijos pirmininkė, Gintas Navardauskas (pavaduotojas), Lineta Dargienė, Algirdas Meiženis, Rolandas Toleikis.
8. Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Silva Paulikienė – komisijos pirmininkė, Rimantas Augilius, Vilija Karbauskienė, Reimunda Kibelienė, Violeta Kasnauskaitė.
9. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija Aistė Giedraitienė – Komisijos pirmininkė;  Birutė Žirlienė (pavaduotoja), Asta Bataitytė, Vida Miknienė, Viktoras Stancelis.
10. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m. atrankos komisija
11. Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija. Pirmininkas dar neišrinktas. Loreta Bujienė, Gintautas Macevičius, Vilija Karbauskienė, Violeta Kasnauskienė, Reimunda Kibelienė, Silva Paulikienė, Tatjana Petrošienė, Loreta Petkuvienė, Stasė Palekienė, Raimundas Pudževys, Birutė Žirlienė.
12. Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisija Tadas Bartkus – komisijos pirmininkas, Andrius Jančauskas, Akvilina Žąsytienė, Akvilė Gargasaitė, Tadas Sadauskis, Gabija Jakaitė, Vaida Janulevičienė.
13. Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisija; Ignas Gužauskis – komisijos pirmininkas; Dainius Bergelis, Egidijus Gečas, Dainius Bergelis, Vaida Pundinienė.
14. Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisija Ignas Gužauskis – komisijos pirmininkas, Rasa Kuzminskaitė, Aušra Liaudaitytė, Kazys Paliakas, Danguolė Vėlavičiutė.
15. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija Lineta Dargienė – komisijos pirmininkė; Dalė Briedienė, Loreta Kalnikaitė, Aistė Giedraitienė, Danguolė Vėlavičiutė, Petras Dargis, Tadas Sadauskis.
16. Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programa 2021-2023 metams paraiškų atrankos komisija Rolandas Toleikis – Komisijos pirmininkas; Rimantas Rimkus – pavaduotojas, Ona Bubelaitė, Artūras Dambrauskas, Egidijus Gečas, Arvydas Petkus, Vidas Toleikis.
17. Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba Tadas Bartkus, Tadas Gudauskas, Vytautas Jucius, Juzefa Jurkuvienė, Reimunda Kibelienė, Lina Maslauskienė, Judita Pakalniškytė, Indė Pilypė, Monika Šerpytytė, Jurgita Viršilienė.
18. Viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisija Algirdas Meiženis – komisijos pirmininkas, Tadas Bartkus, Ona Bubelaitė, Martynas Remeikis.
19. Šilalės rajono savivaldybės peticijų komisija  – komisijos pirmininkas, Rima Norvilienė, Martynas Remeikis, Rolandas Toleikis.
20. Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos atrankos komisija Rolandas Toleikis – komisijos pirmininko pavaduotojas, Ligita Čiarienė, Asta Gestautienė, Guoda Juškaitė, Jurgita Kumžienė, Lina Maslauskienė, Laura Pundinienė
21. Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisija Algirdas Meiženis – pirmininkas, Birutė Žirlienė – pirmininko pavaduotoja, Lineta Dargienė, Egidijus Gečas, Loreta Kalnikaitė, Saulius Katkus, Romualdas Titovas, Raimundas Vaitiekus
22. “Auksinės gilės” komisija Tadas Bartkus – komisijos pirmininkas, Raimundė Gečienė, Saulius Katkus, Agnė Mikašauskienė, Vida Miknienė, Stasys Norbutas, Birutė Žirlienė