Dėl projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo