Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DĮV-756 ,,Dėl darbo grupės sudarymo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimui“ pakeitimo