Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-525 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios