Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

Mero pavaduotoja

Lineta Dargienė

Administracijos direktorius

Gedeminas Sungaila

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Virginijus Kvederys