Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

Mero pavaduotoja

Lineta Dargienė

Veiklos administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas

Ingrida Petravičienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas