Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo