Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės

Darbuotojų
skaičius
2021 m.

Darbuotojų
skaičius
2022 m.

2021 m.

2022 m.
I ketv.

2022 m
II ketv.

2022 m.
III ketv.

Valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 1 3045 3519 3417 3346
Direktoriaus pavaduotojas 1 1 3133 2691 2711 2663
Meras 1 1 3954 4149 4107 4024
Mero pavaduotojas 1 1 2769 2800 2769 2808
Mero patarėjas 2 2 1910 2063 2094 2122
Savivaldybės tarybos sekretorius 1 1 1758 1785 1752 1711
Skyriaus vedėjas 8 8 2464 2500 2521 2563
Vyriausiasis specialistas 37 37 1835 1796 1927 1956
Vyresnysis specialistas 5 5 1779 1684 1930 1941
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Specialistai 36 36 1520 1638 1656 1710
Kvalifikuoti darbuotojai 4 4 1221 1280 1305 1244
Darbuotojai 4 4 642 730 730 730
Seniūnijos:
Valstybės tarnautojai
Seniūnas 14 14 2087 2186 2352 2275
Vyriausioji specialistė 6 6 1707 1653 2241 2045
Dirbantys pagal darbo sutartį:
Socialinis darbuotojas 8 8 1489 1610 1638 1628
Žemės ūkio specialistas 8 8 1216 1318 1370 1376
Darbininkas 98 98 761 842 842 846

Savivaldybės kontroliuojamų  bendrovių

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

  • VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje
  • VšĮ Laukuvos ambulatorija nuo 2020 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje