Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės Darbuotojų skaičius 2020 m. Darbuotojų skaičius 2021 m. 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv.
Valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 1 3314 3372 3573 2888
Direktoriaus pavaduotojas 1 1 2981 3057 3202 3166
Meras 1 1 3939 3991 3984 3984
Mero pavaduotojas 1 1 2719 2752 3247 0
Mero patarėjas 2 2 1380 1706 1804 1554
Savivaldybės tarybos sekretorius 1 1 1641 1684 1688 1833
Skyriaus vedėjas 12 8 2181 2494 2428 2369
Vyriausiasis specialistas 34 31 1664 1750 1793 1856
Vyresnysis specialistas 5 5 1636 1712 1814 1860
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Specialistai 23 35 1387 1569 1464 1517
Kvalifikuoti darbuotojai 5 4 1180 1171 1179 1101
Darbuotojai 3 3 612 642 642 621
Seniūnijos:
Valstybės tarnautojai
Seniūnas 14 14 2041 2037 2053 1942
Vyriausioji specialistė 9 6 1728 1761 1861 1909
Dirbantys pagal darbo sutartį:
Socialinis darbuotojas 20 8 1365 1376 1321 1541
Žemės ūkio specialistas 13 8 969 1130 1219 1142
Buhalteris 15 0 1108 0 0 0
Darbininkas 78 93 631 674 623 647

Savivaldybės kontroliuojamų  bendrovių

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

  • VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos tinklalalpyje
  • VšĮ Lukuvos ambulatorija nuo 2020 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos tinkalapyje