Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės

Darbuotojų

skaičius

2021 m.

Darbuotojų

skaičius

2022 m.

2021 m.

2022 m.

I ketv.

Valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 1 3045 3519
Direktoriaus pavaduotojas 1 1 3133 2691
Meras 1 1 3954 4149
Mero pavaduotojas 1 1 2769 2800
Mero patarėjas 2 2 1910 2063
Savivaldybės tarybos sekretorius 1 1 1758 1785
Skyriaus vedėjas 8 8 2464 2500
Vyriausiasis specialistas 37 37 1835 1796
Vyresnysis specialistas 5 5 1779 1684
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Specialistai 36 36 1520 1638
Kvalifikuoti darbuotojai 4 4 1221 1280
Darbuotojai 4 4 642 730
Seniūnijos:
Valstybės tarnautojai
Seniūnas 14 14 2087 2186
Vyriausioji specialistė 6 6 1707 1653
Dirbantys pagal darbo sutartį:
Socialinis darbuotojas 8 8 1489 1610
Žemės ūkio specialistas 8 8 1216 1318
Darbininkas 98 98 761 842

Savivaldybės kontroliuojamų  bendrovių

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

  • VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje
  • VšĮ Laukuvos ambulatorija nuo 2020 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje