Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės

Darbuotojų
skaičius
2022 m.

Darbuotojų
skaičius
2023 m.

2022 m.

2023 m.
I ketv.

2023 m
II ketv.

2023 m.
III ketv.

2023 m.
IV ketv.

Valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 1 3445 3490 3558
Direktoriaus pavaduotojas 1 1 2710 2705 2801
Meras 1 1 4107 4157 4017
Vicemeras 0 2 0 2978
Mero pavaduotojas 1 1 2798 2836 3193
Mero patarėjas 2 2 2117 2077 2170
Savivaldybės tarybos sekretorius 1 1 1779 1738 1872
Skyriaus vedėjas 9 9 2850 2600 2904
Vyriausiasis specialistas 35 36 1984 1939 2131
Vyresnysis specialistas 4 3 1975 2048 2060
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Specialistai 35 35 1711 1798 1846
Kvalifikuoti darbuotojai 4 4 1306 1387 1496
Darbuotojai 4 4 752 826 840
Seniūnijos:
Valstybės tarnautojai
Seniūnas 14 14 2280 2274 2443
Vyriausioji specialistė 6 6 2008 2009 2267
Dirbantys pagal darbo sutartį:
Socialinis darbuotojas 8 8 1657 1860 1801
Žemės ūkio specialistas 8 8 1384 1466 1493
Darbininkas 85 85 890 947 977

Savivaldybės kontroliuojamų  bendrovių

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

  • VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje
  • VšĮ Laukuvos ambulatorija nuo 2020 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje