Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti