Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0004:266), esančio Šilalės mieste, Vasario 16-osios g. 13 a, žemės naudojimo būdo keitimo