Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-1685 ,,Dėl investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo