DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ vykdymo TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Numeris: DĮV-480

Dokumentai: 2010-05-05_DIV-480.doc