Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-41 ,,Dėl žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo