ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR BAZINĖS MOKYKLOS, KURIOJE DIRBS KOMISIJA, TVIRTINIMO