Dėl administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-55 „Dėl Žadeikių seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo