Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. DĮV – 1181 ,,Dėl rajono mokyklų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais maršrutų 2014/2015 mokslo metais tvirtinimo“ pakeitimo