Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. DĮV-772 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą įvertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo