Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:76), esančio Šilalės mieste, Rytinio Kelio g., dalijimo ir paskirties pakeitimo detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T1 -1273 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, dalinio keitimo detaliojo plano patvirtinimo”