VEIKLOS SRITYS IR AKTUALI INFORMACIJA

Administracinės paslaugos
Socialiniai reikalai
Švietimas, kultūra ir sportas
Laisvos darbo vietos
Kaimo reikalai ir aplinkos apsauga
Savivaldybės turtas, komunalinis ūkis
Strateginis planavimas, biudžetas, finansai
Statyba, keliai, investicijos, teritorijų planavimas
Sveikatos apsauga
Civilinė metrikacija
Valstybinė kalba
Informacija jaunimui
Civilinė sauga ir mobilizacija
Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
Pagalba vaikui ir šeimai
Savivaldybės žemėlapiai
TPD ir PP viešinimas

Artimiausi renginiai

Skelbimų skiltis būsimiems renginiams

Savivaldybės meras

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Mero gyvenimo aprašymas

Algirdas Meiženis gimė 1961 metais kovo 17 dieną Telšių rajone Rukšių kaime (dabartinis Šilalės rajonas). 1993 m. baigė Lietuvos Policijos akademiją, įgijo aukštąjį išsilavinimą ir teisininko kvalifikaciją.

1982 metais pradėjo dirbti Šilalės rajono vidaus reikalų skyriuje. Darbo stažas vidaus reikalų sistemoje – 30 metų. Dirbo įvairiose pareigose, nuo eilinio pareigūno iki policijos įstaigos vadovo. Įstaigos viršininko pareigas ėjo Tauragės (1999 – 2007 m.) ir Šilalės (2007 – 2011 m.) rajono policijos komisariatuose. Nuo 2012-11-02 iki 2019-04-24 pagal individualios veiklos pažymą fiziniams ir juridiniams asmenims teikė įvairias teisines paslaugas. 2015 m. kovo 1 d. išrinktas į Šilalės rajono savivaldybės Tarybą. Buvo Tarybos Kontrolės komiteto ir Antikorupcinės komisijos pirmininku.

Lietuvos atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo darbuose. 1991 metais prisidėjo prie Vidaus reikalų ministerijos milicijos struktūrų reorganizavimo į Lietuvos policijos struktūras. 1992 metais apdovanotas „Sausio 13-osios atminimo medaliu“.

Vedęs, žmona Juzefa (Daiva) vidaus reikalų sistemos pensininkė, dukra Raimonda.

VAIKOTEISĖS

PRISIJUNGIMASDARBUOTOJAMS

PRIĖMIMASĮ DARŽELIUS