Dėl administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. DĮV–38 „Dėl Didkiemio seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo”