Dėl Šimtmečio jaunimo vasaros akademijos „Kartu mes galime daug“ organizavimo