Šilalės garbės piliečio vardas suteiktas:

Jurgiui Kairiui, akrobatinio skraidymo meistrui, už pasiekimus Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionatuose ir Šilalės bei Lietuvos vardo garsinimą visame pasaulyje.

Bernd Mahnke, Vokietijos Federacinės Respublikos Reuterstadt Stavenhagen savivaldybės merui, už Reuterstadt Stavenhagen ir Šilalės rajono savivaldybių ilgalaikę draugystę ir bendradarbiavimą socialinėje, švietimo, kultūros, verslo srityse bei humanitarinę pagalbą rajono socialiai remtiniems žmonėms ir globos įstaigoms.

Dr. Petrui Bielskiui, Klaipėdos universiteto docentui, už nuopelnus meno, mokslo srityje, profesionalaus bei mėgėjų teatro veiklą ir Šilalės krašto garsinimą.

Dr. Jonui Biržiškiui, nusipelniusiam inžinieriui, gamybininkui, tremtiniui, atkurtos nepriklausomos Lietuvos politikui ir visuomenininkui, pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (1990-1996 v.) susisiekimo ministrui, Šilalės kraštiečių draugijos garbės nariui, technikos mokslų daktarui už darbą Lietuvai, Šilalės krašto garsinimą ir filantropinę veiklą.

Albinui Kentrai, Lietuvos istorijos naujausių laikų metraštininkui, unikalaus archyvo kūrėjui, filologui, politiniam tremtiniui, Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo įvykių dalyviui ir liudininkui, Vilniaus universiteto tautinės savasties puoselėtojui, „Miško brolių“ draugijos pirmininkui už Pokario rezistencijos įvykių bei dvasios pristatymą Lietuvos ir užsienio svečiams.

Profesoriui Pranui Šerpyčiui, habilituotam medicinos mokslų daktarui, kardiologui už meilę gimtajam kraštui, pagalbą jo žmonėms, nuolatines iniciatyvas, rūpinantis gyventojų sergamumo širdies-kraujagyslių ligomis mažinimą.

Zigmantui Balčyčiui, ekonomistui, matematikui, Lietuvos visuomenės bei politikos veikėjui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, išrinktam Šilutės-Šilalės rinkimų apygardoje (2000 – 2009 m.), Lietuvos susisiekimo (2001 – 2005 m.) ir finansų (2005 – 2007 m.) ministrui, Europos Parlamento nariui Zigmantui Balčyčiui už nuoširdžią ir nuoseklią paramą bei dėmesį Šilalės rajonui (keliams, Dionizo Poškos dvaro komplekso renovacijai, neatlygintinas juridines konsultacijas) už nominanto vardo fondo „Padėk kitiems“ paramą stokojantiems maisto, kuro, medicininės pagalbos

Ramūnui Navardauskui, žinomam dviratininkui, Lietuvos čempionui, prestižinių plento dviračių lenktynių dalyviui ir atskirų etapų laimėtojui, 2015 metų geriausiam Lietuvos sportininkui Ramūnui Navardauskui už puikius sporto pasiekimus, Šilalės rajono garsinimą, pagalbą rengiant dviračių sporto varžybas.

Teresei Ūksienei, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkei, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narei, poetei, tęstinio atsiminimų, straipsnių, liudijimų apie pokarį žemaičiuose leidinio „Erškėčių keliu“ sudarytojai, bendraminčių komandos, nuosekliai siekiančios įamžinti visus už Lietuvos laisvę žuvusiuosius tėvynėje ir tolimosiose Sibiro platybėse, subūrėjai Tresei Ūksienei už visuomeniškumą, kūrybą, veiklią meilę Šilalės kraštui.

Konradui Bastianui (Konrad Bastian), filantropui ir Šilalės krašto gerbėjui, bendradarbiaujančiam ir tiekiančiam humanitarinę pagalbą Šilalės rajono gydymo, globos, religinėms įstaigoms ir organizacijoms.

kunigui kanauninkui Petrui Linkevičiui, už bendruomenės subūrimą, už jo pastangomis atstatytą 1988-aisiais metais sudegusią Kaltinėnų bažnyčią, jo iniciatyva Kaltinėnuose įsteigtą pirmąją senelių prieglaudą rajone, įkurtą Dvasingumo parką.

Kaziui Misiui, inžinieriui, kraštotyrininkui, istorikui, enciklopedininkui, mokslo darbuotojui ir visuomenininkui už pasiaukojimą Šilalės kraštui, jo istorijos tyrinėjimą ir garsinimą, už filantropinę veiklą.

Daliai Grinkevičiūtei (1927–1987), gydytojai, tremtinei, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorei, vienai ryškiausių tremties literatūros rašytojų, lietuvių tautos tremties išgyvenimų liudytojai ir metraštininkei už autentiškus ir pirmą kartą pasauliui viešai paskelbtus prisiminimus apie tremtį.