Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo Pastabos:Išsiųsti UAB ,,Šilalės šilumos tinklai”