Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. I-ojo pusmečio viešųjų darbų programos lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir darbų pobūdį sąrašo tvirtinimo