Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Numeris: DĮV-626

Dokumentai: 2013-05-10 DĮV-626.doc