Dėl 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. DĮV-359 „Dėl žemės sklypo formavimo, Bilionių seniūnijoje, Aukštagirės kaime, detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo