Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. Įsakymo Nr. DĮV-740 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo