Pranešėjų apsauga kas tai?
Tai galimybė pranešti apie patirtą diskriminaciją darbe arba darbo pokalbio metu, darbovietėje pastebėtą/žinomą/planuojamą korupcinę veiką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Šilalės rajono savivaldybėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. Tiesiogiai kompetentingam subjektui, atėjus į savivaldybę J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, 320 kab.;
  2. elektroniniu pašto adresu praneseju.apsauga@silale.lt (rekomenduojama).

Rekomenduojama pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.
Atmintinė susidūrus su korupcija

Rekomenduojame prieš teikiant pranešimą susipažinti su šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

Šilalės rajono savivaldybės vidinio pranešėjų apsaugos informacinio kanalo administravimo tvarkos aprašu;
(Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-22 įsakymu Nr. DĮV-198)

Nutarimu dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo