Dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. 8760/0006:32, esančio Šilalės mieste, Tauragės g. 3, detaliojo plano tvirtinimo

Numeris: DĮV-964

Dokumentai: 2015-07-21 Nr.DĮV-964.doc