Dėl administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-52 „Dėl Kvėdarnos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo