Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. DĮV-130 ,,Dėl konkurso uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo“ pakeitimo