Dėl Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių sistemų specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo