Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. DĮV-315 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių stebimų maudyklų ir jų paplūdimių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios