Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. DĮV-644 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Žadeikių vietos bendruomenės tarybos sudėties tvirtinimo ir lėšų panaudojimo 2015 metais“ pakeitimo