Savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vykusio 2007 m. spalio 4 d., sprendimai

Numeris: T1-237

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T1-450 „Dėl atstovavimo savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl pavedimo Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybai vykdymo termino pratęsimo

Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1324 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1355 patvirtinto savivaldybės 2007 metų biudžeto patikslinimo

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį – mikroautobusą

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Dėl Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių tvirtinimo

Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (butų) nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos pakeitimo

Dėl patalpų panaudos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo

Dėl klasių komplektų skaičiaus ir pailgintos darbo dienos grupių skaičiaus patikslinimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2007-2008 mokslo metams

Dėl Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų pakeitimo

Dėl Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės panaikinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-918 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos nuostatų tvirtinimo

Dėl mokesčio nustatymo už vaikų papildomąjį ugdymą Šilalės rajono sporto mokykloje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo

Dėl mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir išlaidų kompensavimo tarifo nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Dėl socialinės rizikos vaikų apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo valdybos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo

Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo Šilalės rajone išdavimo tvarkos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo

Dėl VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo

Dėl kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl dvasingumo parko sklypų padidinimo

Dėl sklypų formavimo piliečių nuosavybės teisės atstatymui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo

Dėl dumblo saugojimo aikštelės detaliojo plano tvirtinimo

Dėl 2006-11-06 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-1272 papildymo

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-168 patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-08-07 sprendimo Nr. T1-122 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 5 d. Sprendimo Nr.T1-1108 „Dėl turto perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl informacinių stendų perėmimo

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei

Katalogas: Tarybos sprendimai