Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, vykusio 2016 m. gruodžio 15 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-281 Dėl pritarimo Susitarimo dėl 2015 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. FI/5-47/B6(V)-104 pakeitimo projektui

Nr. T1-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-283 Dėl Šilalės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-284 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017-2019 metų plėtros programos tvirtinimo

Nr. T1-286 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo

Nr. T1-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo

Nr. T1-290 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo

Nr. T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo

Nr. T1-293 Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje

Nr. T1-294 Dėl Ingos Litvinienės paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

 

Katalogas: Tarybos sprendimai