Savivaldybės tarybos 40 posėdžio, vykusio 2006 m. gruodžio 27 d., sprendimai

Numeris: T1-1353

Sprendimų sąrašas
Dėl personalinių priedų nustatymo viešųjų įstaigų vadovams
Dėl priedo skyrimo VšĮ Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centro direktorei Vilijai Pocevičienei
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006-09-04 sprendimo Nr.T1-1198 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties likvidavimo termino pratęsimo“ dalinio pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono prekybos viešosiose vietose ir prekyvietėse (turgavietėse) taisyklių patvirtinimo
Dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo daugiavaikėms šeimoms
Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr.T1-692 pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr.T1 – 918 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2007 metus
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-1044 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-974 patvirtinto savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo
Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams
Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams
Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo tvirtinimo
Dėl rajono ugdymo įstaigų pedagogų atestavimo perspektyvinių programų 2007-2011 m. suderinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo
Dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo
Dėl palaikų pervežimo išlaidų kompensavimo
Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo
Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvajį automobilį
Dėl socialinės paramos Šilalės rajono mokiniams
Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ ir UAB Kvėdarnos komunalinio ūkio audito
Dėl atliekų tvarkymo viešosios sutarties tipinės formos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.T1-985 pakeitimo
Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo
Dėl UAB „Molupis ir Ko“ žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Šilalės psichikos sveikatos centro likvidavimo
Dėl viešosios įstaigos Šilalės psichikos sveikatos centro likvidatoriaus paskyrimo
Dėl Rimanto Augiliaus atleidimo iš viešosios įstaigos Šilalės psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigų
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr.T1-1305 pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T1 – 1235 „Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Gedmina“ pakeitimo
Dėl pedagogų atestacijos komisijų posėdžių nutarimų tvirtinimo
Dėl leidimo rengti Šilalės rajono degalinių išdėstymo schemos specialiojo plano papildymą
Dėl leidimo sudaryti sutartį

Katalogas: Tarybos sprendimai