Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vykusio 2018 m. birželio 28 d., sprendimai

Numeris: T1-154    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-150 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo

Nr. T1-151  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-152 Dėl pritarimo bendradarbiavimui su Kandavos apskrities taryba (Latvijos Respublika)
Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų  iš savivaldybės biudžeto,  skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
Nr. T1-155 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-156 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-157 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-158 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-159 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų patvirtinimo
Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Nr. T1-162 Dėl leidimo pasirašyti sutartį ir įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-163 Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-164 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai
Nr. T1-165  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Nr. T1-166 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-168 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo
Nr. T1-169 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo
Nr. T1-170 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo
Nr. T1-171 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo laiko suderinimo
Nr. T1-172 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Katalogas: Tarybos sprendimai