Savivaldybės tarybos 18 posėdžio, vykusio 2004 m. spalio 4 d., sprendimai

Numeris: T1-532

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centro direktoriaus paskyrimo.

Dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano rengimo.

Dėl žemės sklypų detaliųjų planų rengimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo ir rėmimo fondo valdybos papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo atrankos programų sąrašo tvirtinimo.

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.

Dėl turto perdavimo ir pritarimo teikti paraišką.

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo laiko ir tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

Dėl Šilalės rajono teritorijoje mirusių asmenų kūnų pervežimo atlikti teisės medicinos tyrimus tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialiai pažeidžiamų asmenų pirties paslaugų teikimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės suaugusių bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktoriaus paskyrimo.

Dėl Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos direktoriaus paskyrimo.

Dėl Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos direktoriaus paskyrimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės administracijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo nr. T1 – 250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo lovų VŠĮ Šilalės rajono ligoninėje.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano rengimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai