Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio, vykusio 2017 m. kovo 30 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-56 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr.T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-57 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-176 ,,Dėl pavedimo vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-58 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-59 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-60 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. Vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-61 Dėl Triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-62 Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklose 2017-2018 mokslo metais

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-65 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-66 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-67 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-68 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-69 Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-70 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-71 Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-72 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-73 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-74 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-75 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-77 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-78 Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-79 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-80 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-81 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-82 Dėl leidimo rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“

Nr. T1-83 Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektui

Nr. T1-84 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo“ pakeitimo

Nr. T1-85 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Nr. T1-86 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr.T1-265 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo

Nr. T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-297 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės autobusų parko atnaujinimas“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-89 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Nr. T1-90 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-92 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

Nr. T1-93 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-94 Dėl Ąžuolo ir Orvydų gatvių, esančių Šilalės mieste, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Nr. T1-95 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą

Nr. T1-96 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas

Nr. T1-97 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T1-49 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-99 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-100 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-12 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-102 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-103 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-104 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-105 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaita

Nr. T1-106 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-107 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-108 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai

 

 

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai