Savivaldybės tarybos 36 posėdžio, vykusio 2006 m. liepos 27 d., sprendimai

Numeris: T1-1188

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos išvados.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų tvirtinimo.

Dėl tarnybinių transporto priemonių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse taisyklių tvirtinimo.

Dėl Vlado Statkevičiaus vardo suteikimo Šilalės krašto muziejui.

Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės pilietybės komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo (

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-657 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos palaikymo programos tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-666 „Dėl Šilalės rajono saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl laidojimo Šilalės rajono savivaldybės kapinėse ir jų lankymo taisyklių patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Administracinės komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu gautos labdaros ir paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos tvirtinimo

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo Šilalės rajone tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viršplaninių pajamų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2007 metams.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2006 metus.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-974 patvirtinto savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės netekusių tikslinės paskirties asignavimų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už išvykusius mokinius tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo.

Dėl privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos tvirtinimo.

Dėl turto mainų.

Dėl turto mainų.

Dėl turto mainų.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 22.2. punkto pakeitimo.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

Dėl 2006-03-27 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1040 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo.

Dėl sutikimo, kad UAB „Šilalės vandenys“ būtų paramos gavėja ir vykdytų užsakovo funkcijas, įgyvendinant projektą „Nemuno žemupio baseino I paketas“.

Dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Stanislovo Biržiškio vardo suteikimo Šilalės r. Pajūrio vidurinei mokyklai.

Dėl klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2006-2007 mokslo metais.

Dėl pasirinktų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų tvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-336 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-834 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeiti

Dėl viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus skyrimo.

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės psichikos sveikatos centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos.

Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Kvėdarnos komunaliniam ūkiui“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-637 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius“ pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 2006 m. objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl įsipareigojimo skirti dalį lėšų investicinių projektų įvykdymui.

Katalogas: Tarybos sprendimai