Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, vykusio 2022 m. birželio 29 d. ir liepos 7 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-150 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-153 Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-154 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programos patvirtinimo

Nr. T1-156 Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo

Nr. T1-157 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-158 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-159 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 “Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo” pakeitimo

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1- 201 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-165 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-166 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai