Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio, įvykusio 2021 m. vasario 26 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-51

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-26 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Nr. T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo

Nr. T1-29 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-30 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai (Ataskaita)

Nr. T1-31 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-33 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-34 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašo sudarymo

Nr. T1-38 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-39 Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

Nr. T1-40 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-41 Dėl sodininkų bendrijų kelių perėmimo

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-44 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-45 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-233 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-47 Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje

Nr. T1-48 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-49 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-51 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai