Savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2004 m. vasario 6 d., sprendimai

Numeris: T1-300

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2003 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2003 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto tvirtinimo.

Dėl paskolos ėmimo savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatams rekonstruoti ir kitiems investiciniams projektams finansuoti.

Dėl Šilalės rajono mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos patvirtinimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės Administracijai.

Dėl UAB „Milda“ degalinės žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo.

Dėl grąžintinos žemės sklypo plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio pastato perdavimo.

Dėl Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro steigimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo.

Dėl žemės mokesčio.

Dėl žemės sklypo pirkimo.

Dėl žemės nuomos mokesčio.

Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą UAB „Šilalės autobusų parkas“.

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl pritarimo Šilalės r. Drobūkščių laisvalaikio salės pastato rekonstrukcijos investiciniam projektui.

Dėl buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo.

Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo.

Dėl pritarimo socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektui „Traksėdžio laikino gyvenimo namai“.

Dėl pritarimo socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektui „Biržų lauko laikino gyvenimo namai“.

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.

Katalogas: Tarybos sprendimai