Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. liepos 25 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sprendimų sąrašas  

Rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio protokolas

T1-192 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Biržiškiui

T1-193 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Albinui Kentrai

T1-194 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Pranui Šerpyčiui

T1-195 Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Municipalinis Slavsko rajonas“

T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje

T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

T1-198 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų tvirtinimo

T1-199 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programos

T1-200 Dėl techninių projektų rengimo

T1-201 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

T1-202 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-203 Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus

T1-204 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T1-205 Dėl autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ suteikimo panaudos pagrindais Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai

T1-206 Dėl Savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos patvirtinimo

T1-207 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo vertinimo komisijos sudarymo

T1-209 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų

T1-210 Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo

T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo

T1-212 Dėl pritarimo projekto pagal Klimato kaitos specialiąją programą įgyvendinimui

Katalogas: Tarybos sprendimai