Savivaldybės tarybos 22 – ojo posėdžio, įvykusio 2009 m. sausio 29 d., sprendimai

Numeris: T1-36

Sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.5. punkto pakeitimo ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo ir jo 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2009 metų veiklos programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Tenenių gyvenamojoje vietovėje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų patikslinimo

Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos 2009 – 2012 metų strateginiam planui

Dėl muziejaus bilietų kainų nustatymo

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

Dėl paraiškos pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ rengimo

Dėl paraiškos „Bijotų dvaro sodybos – baublių komplekso pritaikymas turizmui“ rengimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšų Šilalės r. Laukuvos Norberto vėliaus gimnazijai padengti 25 procentus gimnazijos pastatų rekonstravimo išlaidų

Dėl Šilalės rajono 2009 metų melioracijos darbų sąrašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu nr. T1-249 patvirtinto kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo 9 ir 20 punktų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T1-426 patvirtinto mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 9 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo

Dėl savivaldybės turto apskaitos ir perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šilalės rajono ligoninei

Dėl patalpų paskirties pakeitimo

Dėl VšĮ pajūrio ambulatorijos patalpų vertės

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų panaikinimo

Dėl savivaldybės turto apskaitos ir perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei Kvėdarnos komunaliniam ūkiui

Dėl leidimo naudotis patalpomis

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-1054 patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimai