Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio, vykusio 2017 m. spalio 26 d., sprendimai

Numeris: T1-228    

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-228 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties sudarymui

Nr. T1-229 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai
Nr. T1-230 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Socialinių ir sveikatingumo paslaugų stiprinimas per infrastruktūros plėtrą“
Nr. T1-231 Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartį ir įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-232 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“
Nr. T1-233 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendras kultūrinio švietimo stiprinimas Lietuvoje – Lenkijoje“
Nr. T1-234 Dėl Sudėtinės paslaugos „Reikia geodezinių tyrinėjimų“  jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo
Nr. T1-235 Dėl pritarimo Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir Bendruomenių parko želdynų tvarkymo supaprastintam statybos techniniam projektui
Nr. T1-236 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
Nr. T1-237 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos
Nr. T1-238 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą
Nr. T1-239 Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos miesto savivaldybės
Nr. T1-240 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
Nr. T1-241 Dėl Palokysčio gatvės, esančios Dirkintų kaime, Traksėdžio seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise
Nr. T1-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-244 Dėl antkainio taikymo Šilalės sporto mokykloje
Nr. T1-245 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms (dotacijai) gauti

Katalogas: Tarybos sprendimai