Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio, vykusio 2014 m. balandžio 30 d., sprendimai

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo

T1-112 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-113 Dėl dalyvavimo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos projektų finansavimo konkurse

T1-114 Dėl administracinio pastato pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

T1-115 Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo

T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtinto Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

T1-117 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Gedmina“ įstatinio kapitalo didinimo

T1-118 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

T1-119 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

T1-120 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

T1-121 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

T1-122 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

T1-123 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

T1-124 Dėl sutarties pasirašymo

T1-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

T1-126 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-127 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-128 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-129 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-130 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-131 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai