Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio, vykusio 2014 m. balandžio 30 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-102 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-103 Dėl draudimo rūkyti vietų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje 

Nr. T1-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo 

Nr. T1-105 Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Nr. T1-106 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Nr. T1-107 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

Nr. T1-108 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Dirkintų gyvenamojoje vietovėje

Nr. T1-109 Dėl investicijų projekto rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2015-2017 metų programai

Nr. T1-110 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Nr. T1-111 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-112 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-113 Dėl dalyvavimo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos projektų finansavimo konkurse

Nr. T1-114 Dėl administracinio pastato pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-115 Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo

Nr. T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtinto Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Nr. T1-117 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Gedmina“ įstatinio kapitalo didinimo

Nr. T1-118 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-119 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-120 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-121 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-122 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-123 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

Nr. T1-124 Dėl sutarties pasirašymo

Nr. T1-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-126 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-127 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-128 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-129 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-130 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-131 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai